A Proposal to Investigate Polish Immigrants' Experiences of Public Libraries in Edmonton

Appendix J: Polish Sample Interview Schedule

Pytania z Wywiadu

Polska:
Kiedy Pan/Pani mieszkał/a w Polsce?

Czy Pan/Pani używał/a biblioteki publiczne?
Jeżeli nie: dlaczego?
Jeżeli tak: w jakich celach Pan/Pani używał/a biblioteki publiczne?

Jak się Pan/Pani czuł/a o swoich doświadczeniach z bibliotekami publicznymi?
(Jeżeli jest potrzeba wywoływania odpowiedzi:
Czy Pan/Pani otrzymał/a materiały, które Pan/Pani chciał/a lub potrzebował/a?
Czy Pan/Pani znalazł/a interesujące rzeczy do czytania?
Jak się Pan/Pani czuł/a o usługach otrzymanych od bibliotekarzy i bibliotekarek?)

Czy istniało coś co Pan/Pani chciał/a aby było inne w swoich doświadczeniach z bibliotekami publicznymi?

Kanada/Edmonton:
Kiedy się Pan/Pani przeprowadził/a do Kanady?

Czy Pan/Pani mieszkał/a gdzie indziej niż Edmonton?
Jeżeli tak: gdzie?

Czy Pan/Pani używa biblioteki publiczne?
Jeżeli nie: dlaczego?
Jeżeli tak: w jakich celach Pan/Pani używa biblioteki publiczne?

(Jeżeli uczestnik/uczestniczka mieszkał/a gdzie indziej niż Edmonton:
Czy Pan/Pani używał/a biblioteki publiczne?
Jeżeli nie: dlaczego?
Jeżeli tak: w jakich celach Pan/Pani używał/a biblioteki publiczne?)

Jak się Pan/Pani czuje o swoich doświadczeniach z bibliotekami publicznymi?
(Jeżeli jest potrzeba wywoływania odpowiedzi:
Czy Pan/Pani otrzymuje materiały, które Pan/Pani chce lub potrzebuje?
Czy Pan/Pani znajduje interesujące rzeczy do czytania?
Jak się Pan/Pani czuje o usługach otrzymanych od bibliotekarzy i bibliotekarek?)

Czy istnieje coś co Pan/Pani chciał/a albo chce aby było inne w swoich doświadczeniach z bibliotekami publicznymi?